Barion Pixel
Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Nakladatelství 65. pole vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu. Název nakladatelství byl inspirován počtem šachovnicových polí (64).

A2 kulturní čtrnáctideník

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Akademie výtvarných umění v Praze

Nakladatelství Akademie výtvarných umění v Praze vydává publikace pedagogů a studentů, výstavní katalogy, monografie i disertační práce, které reprezentují vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost AVU.

Artefactum

Artefactum bylo založeno roku 1994 pro publikování výsledků výzkumu Ústavu dějin umění AV ČR. Vedle původních prací monografického či tematického charakteru vydává konferenční a jubilejní sborníky.

ArtMap

Nakladatelství zaměřující se na vydávání uměleckých knih, původních textů českých umělců a textů o vizuální kultuře. Čerstvě vydalo překlad filozofického bestselleru Ekobytí Timothyho Mortona.

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory.

Blaze.je

Malé rodinné nakladatelství, které vydává autorské knížky na pomezí komiksu a populárně-naučné literatury a tvořivé sešity.

Burian a Tichák

Nakladatelství vydává Listy, dvouměsíčník pro kulturu a dialog (53. ročník), knižní edici Knihovna Listů (řady Poezie, Próza, Záznamy) a další publikace z oblasti historie, ale i krásné literatury.

Bylo nebylo

Nakladatelství Bylo nebylo vydává knihy pro děti i dospělé, pečlivě upravené a mnohdy ručně dokončované nebo netradičně vázané. Dále nabízí menší i větší grafiky a reprinty autorských knih.

Centrala

Centrala má tři hlavní ediční řady: Láska (knihy a komiksy pro děti), Život (komiksy) a Smrt (art-booky). Komiks – to je pro nás obraz života v pořádném rámu.

Centrum raně středověkých studií

Mezinárodní pracoviště zaměřené na středověké umění a architekturu. Místo, kde se setkávají vědci a studenti s širokou veřejností, pojí je zájem o umění minulosti, krásné knihy a dobrodružství.

Cesta domů

Cesta domů se snaží přispět ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydává publikace pro odborníky i laiky, pro lidi na konci života i pečující, ale i pro děti a rodiče.

Deník Alarm

Deník Alarm založil na konci roku 2022 své vlastní knižní nakladatelství. Alarm je tým nezávislých novinářů, který dlouhodobě pracuje na vizi udržitelné společnosti založené na hodnotách rovnosti.

DharmaGaia

Vydává knížky o buddhismu, filozofii, osobnostním rozvoji, ženské spiritualitě, rodičovství a zahradnictví. Přináší poezii v podobě básnických sbírek starých mistrů Koreje, Číny a Japonska.

Dynastie

Vydává knihy (nejen) pro děti s přesahem. Ponořte se do dobrodružného světa malého myšáka v knihách inspirovaných skutečnými osobnostmi nebo se vydejte za poznáním technologií s Hello Ruby.

Fra

Nijak to neprožíváme, prostě jsme rádi občas spolu.

Galerie hlavního města Prahy

GHMP vydává katalogy ke svým výstavám, monografie významných umělců a prostřednictvím publikací prezentuje své jednotlivé výstavní prostory v architektonicky zajímavých budovách.

Hecuba design

Papír – slova – koláž Nezbytná drobotina pohlednic, přání, grafik, kalendářů a dalších radostí. Aneb kupujte umění, protože je zdravé!

Herrmann & synové

Herrmann & synové (založeno 1990) je malé pražské nakladatelství zaměřené na vydávání společenskovědní literatury, zejména z oblasti filozofie a literární vědy, okrajově též beletrie.

Incipit

Incipit je malé nezávislé nakladatelství, které vydává neotřelé zahraniční tituly doprovázené ilustracemi tuzemských výtvarníků a výtvarnic.

IPR

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

Iva Kaiserová

Knížka plná malých, lidsky obyčejných všedních radostí. Je o pohledu na nebe, o rozjímání, o lásce. Atmosféru knihy dotvářejí fotky miniaturních figurek z dílny streetartového umělce @moustache.

jakost

Nakladatelství jakost se zaměřuje na původní i překladovou nonfiction literaturu pro mládež. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří kniha D.O.M.E.K. a K čemu jsou architekti.

Jazykový koutek

Vydává jazykové učebnice a populárně-naučnou literaturu o jazycích.

K-A-V-K-A knižní a výtvarná kultura

Nakladatelství K-A-V-K-A se zaměřuje na knihy o umění, autorské knihy a publikace o japonské kultuře. Vydává také knihy pro děti ve speciální edici Prach a broky.

Karolinum

Nakladatelství Karolinum vydává učební texty, vědecké monografie, odborné časopisy a sborníky. Unikátním projektem je překladová edice Modern Czech Classics i vydávání díla Karla Šiktance.

Kher

Nakladatelství romské literatury Kher (2012) dlouhodobě podporuje vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů nejen z ČR: vydává knihy, pořádá autorská čtení a debaty, dělá osvětu o romské literatuře.

Knihovna Václava Havla

Pečuje o literární, dramatický i politický odkaz Václava Havla. Zaměřuje se na knihy týkající se jeho života i hodnot, které jeho osobnost ztělesňuje.

Kudla Werkstatt

Kudla Werkstatt je nezávislé risografické studio a vydavatelství, které je otevřenou platformou pro spolupráci s umělci z různých oblastí. Důraz je kladen na kvalitu a celkové provedení díla.

Labyrint & Raketa

Labyrint téměř třicet let vydává kvalitní beletrii, knihy o umění a komiksy. Pod značkou Raketa vycházejí knihy pro děti a stejnojmenný časopis.

Limonádový Joe

Rodinné nakladatelství vydávající tvorbu Jiřího Brdečky, Terezy Brdečkové a Jiřího Dědečka. Snaží se, aby jejich knihy byly krásné nejen obsahově, ale i zvenčí.

Limonádový Joe

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Losí hnízdo

Losí hnízdo je nízkorozpočtové nakladatelství zaměřené na vydávání tištěných a elektronických publikací se specializací na žánr humor.

Lux

Dělá srdcovky, a tak klade kromě obsahu velký důraz taky na výtvarnou stránku a knihařské zpracování.

Lví kámen

Nakladatelství Lví kámen se zaměřuje zejména na italskou dětskou literaturu.

Malvern

Spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, přírodní vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, ekologie a knihy pro děti a rodiče.

Maraton

Vydává kvalitní českou a světovou prózu i nonfiction zaměřenou na historii a na závažné problémy současnosti. Zvýšenou pozornost věnuje 20. století v souvislosti s totalitními režimy a ideologiemi.

Maťa

Ediční činnost nakladatelství je zaměřena na kvalitní českou i světovou literaturu, významný prostor je zde věnován rocku, undergroundu a alternativní kultuře a dystopickým prózám.

Meander

Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež. Snaží se vydávat knihy, z nichž bude nejen dětem jasné, proč se vůbec říká „krásná literatura“.

N media

Nezávislý Deník N založený na podpoře předplatitelů vychází na webu denikn.cz i v tištěné verzi. Kromě denního zpravodajství vydává v rámci své Edice N knihy se společenskovědní tematikou.

Nautilus

Malonákladové nakladatelství zaměřené na osudy zapomínaných inspirativních osobností, filosofickou esejistiku, básnivé texty a židovský skauting. Ptáme se, abychom porozuměli. Proč? Proto, aby…

Nedělej / Ester T.

Nedělej tvoří výběr 100 ilustrací inspirovaných skutečnými událostmi k potupě zúčastněných zvěčněných na internetu v doprovodu sebraných, většinou novinových titulků nalezených tamtéž.

Neklid

Neklid je nekomerční nakladatelství spolku Svobodná knihovna, které se zaměřuje na antiautoritářskou levicovou teorii a praxi. Vydává environmentální, feministickou, politickou a příbuznou literaturu.

Nová beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře. Spojuje odborníky a odbornice z humanitních, společenských a technických věd v profilové edici Co je nového.

Oikoymenh

Spolkové nakladatelství pro filozofii a teologii. Vydává také filozofický časopis Reflexe.

P3K

Malé nakladatelství, jehož základní edice představují judaika a odborné a naučně-populární publikace se zaměřením na historii a geografii.

Page Five

Page Five podporuje mladé umělce – zejména studenty a absolventy, kteří vytvářejí autorské knihy, ziny, tisky. Doprovází výstavy právě autorskými tiskovinami, snaží se podporovat výjimečné projekty.

Paper Jam

Malé nakladatelství převážně českých autorů.

Paseka

Jsme rádi, že s námi děláte Paseku.

Pink Box Philosophy

Platforma Pink Box se věnuje vzájemnému dialogu ve veřejném prostoru. Nakladatelství, poskytování lektorských a konzultačních služeb.

Revolver Revue

Čtvrtletník pro literaturu a výtvarné umění. Tradice nezávislého pohledu. Paralelně vycházející knižní Edice RR je zaměřena na českou i světovou literaturu, výtvarné umění a kritické myšlení.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010 Petrem Janušem a Jaroslavem Tvrdoněm a jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu.

Runa

Nakladatelství specializující se na vydávání překladové beletrie z oblasti Latinské Ameriky a Balkánského poloostrova.

Sedmá generace

Dvouměsíčník Sedmá generace reflektuje sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazuje je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických, či obecně kulturních.

Spolek přátel vydávání časopisu Host

Host je prestižní měsíčník, který přináší to nejlepší z české i světové literatury a humanitního myšlení. Na sto stranách se potkávají exkluzivní rozhovory, literární reportáže, eseje, aktuální kauzy.

Suture Press

Publishing house promoting contemporary philosophy and conceiving of books not only as information mediums but also as places and mnemotechnic tools.

Take Take Take

Malé nakladatelství, které založili grafička Nikola Janíčková a ilustrátor Jindřich Janíček. Vydává knihy různých žánrů a řídí se heslem: Čteme pomalu, vydáváme pomalu.

tranzit.cz

tranzit.cz již řadu let vydává překlady zásadních děl feministické teorie a literatury, která je důležitým inspiračním zdrojem pro svět umění, jakož i pro reformu kulturních institucí.

Trystero

Trystero bylo založeno v lednu 2015 jako nezávislé nakladatelství zaměřující se na kvalitní americkou a evropskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

UMPRUM

Nakladatelství (zal. 1996) vydává knihy z oblasti teorie a dějin umění, monografie, katalogy k výstavám, příručky o knižní vazbě a typografii, skripta o módě a navrhování bytového interiéru.

Utopia libri

Zaměřujeme se na průniky myšlenek horizontálních a antiautoritářských sociálních hnutí, s kritickým pohledem na klimatickou krizi, současnou sociopolitickou situaci a technologie moci.

wo-men

Nakladatelství wo-men je malé nezávislé artové nakladatelství založené v roce 2012 literární dokumentaristkou Barborou Baronovou orientující se na umělecké literárně-fotografické dokumentární knihy.