Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Nakladatelství 65. pole vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění sbírá a zpracovává dokumenty o českém a slovenském výtvarném umění. Vydává publikace s rozličnou uměleckou tematikou, zaměřuje se na typografii.

Artco Pardubice

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory.

Běžíliška

Běžíliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování.

Bylo nebylo

Vydává poezii, ale i autorské knihy, knížky pro děti i beletrii pro dospělé. Knihy nakladatelství Bylo nebylo vznikají pod rukama několika autorů, jsou pečlivě upravené a nezřídka ručně vázané.

Casablanca

Nakladatelství Casablanca se zaměřuje zejména na odborné filmové a historické publikace.

Cesta domů

Cesta domů se snaží přispět ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydává publikace pro odborníky i laiky, nemocné i pečující, ale i pro děti a jejich rodiče, studenty a učitele.

DharmaGaia

Vydává knihy o mimoevropských duchovních a kulturních tradicích, alternativních kulturách, filozofii, psychologii, ženské spiritualitě a nekonvenčně pojatém rodičovství.

Dynastie

Rodinné nakladatelství, které si klade za cíl vydávat dětskou literaturu s přidanou hodnotou nejen pro děti. Podporujeme čtenářskou gramotnost na základních školách v Česku pod projektem Čtení je HRAčka.

Edice FUD

Vydává autorské publikace, výstavní katalogy a monografie z oborů dějin a teorie umění, kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií.

Falcat press

Ilustrátorka Juliána Chomová představí domácí sítotiskovou dílnu, která se věnuje potisku papíru a textilu pod hlavičkou Fatcat press. Kromě toho bude nabízet své autorské knihy, ziny a tisky.

FF UK

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů.

Fire Food Truck

občerstvení

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy vydává katalogy k výstavám, monografie významných umělců i bedekry historických objektů. Novinkou je publikace pro děti Ahoj socho věnující se veřejnému prostoru.

Galerie Na shledanou

Galerie Na shledanou sídlí na hřbitově. Umělci tu na rezidencích vytvářejí site specific díla. Galerie vydala pět čísel novin GNS, vyrábí designové siluety dravců a má funerální virtuální realitu.

Galerie VI PER

Galerie VI PER se zaměřuje na architekturu s přesahy do rozličných společenských problémů. Ve svém knihkupectví nabízí knihy malých zahraničních nakladatelství s tematikou teorie architektury.

GplusG

Nakladatelství GplusG se věnuje literatuře faktu, původní i překladové beletrii. Významnou část edičního profilu nakladatelství tvoří vzpomínky autorů reflektující židovskou životní zkušenost.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství je zaměřeno na odbornou literaturu určenou studentům středních a vysokých škol, ale i odborné veřejnosti. Dále knihy vycházejí v edicích Profily, Paměti a Poesis.

Host

Nakladatelství Host vydává především současnou českou prózu, poezii a překladovou literaturu. V posledních letech do jeho portfolia přibývají i knihy pro děti a fantastika.

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se kromě komplexních služeb z oblasti divadla a vědeckého výzkumu specializuje na vydávání publikací o divadle a umění.

jakost

Nakladatelství jakost se zaměřuje na non-fiction tituly pro děti a mláděž. Vydáváme knížky určené dětem, jejich rodičům, prarodičům a kamarádům. Knížky o věcech kolem nás, nad a pod námi, i mezi námi.

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla zajišťuje dokumentační, popularizační a vydavatelskou činnost zkoumající život a dílo Václava Havla a okolnosti a jevy s jeho odkazem související.

Kudla Werkstatt

Nezávislé vydavatelství a risografická dílna se sídlem v Praze

Kulturní čtrnáctideník A2

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Labyrint & Raketa

Labyrint je nakladatelství a kulturní revue. Již přes dvacet let vydává kvalitní beletrii, českou i překladovou (zejména německy psanou prózu), knihy o umění, komiksy a v edici Raketa knihy pro děti.

Limonádový Joe

Rodinné nakladatelství spisovatelky Terezy Brdečkové a písničkáře a básníka Jiřího Dědečka. Kromě jmenovaných vydává díla Jiřího Brdečky a pečuje o jeho literární, filmový a výtvarný odkaz.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lógr

Vydáváme kulturní magazín Lógr, protože je to potřeba. Moderně, lehce a s humorem. Jednou za čtvrt roku píšeme o tom, co nás (a snad i vás) baví. Normálním jazykem, bez akademické zkostnatělosti.

Meander

Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež a klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí titulů.

Mot

Současný komiks, moderní literatura a věčné dětství.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jeden z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi kinematografie Iluminace.

NAVU

Nakladatelství Akademie výtvarných umění v Praze vydává oborné knihy z oblasti historie a teorie současného umění, katalogy, monografie, studijní texty, odborné sborníky či překlady.

No Ordinary Heroes

NOH je komiksové knihkupectví pro všechny malé i velké čtenáře otevřené novým vypravěčským přístupům i netradičním tématům. NOH je láska ke komiksům, ilustraci a obrazovým knihám.

Nová beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře. Vydává nonfikční literaturu zaměřenou na propojování nejzajímavějších aspektů nejrůznějších vědních oborů.

Oikoymenh

Nakladatelství navazuje na tradici samizdatové edice Oikoymenh a cílem jeho činnosti je vydávat kritické stati a díla navazující na nejlepší tradice evropské filozofie a teologie.

OKO

V rámci své ediční činnosti se OKO – Opavská kulturní organizace – zaměřuje na vydávání uměleckých publikací a specializovaných katalogů k výstavám výtvarného umění.

OneHotBook

Audioknihy nakladatelství OneHotBook zahrnují tvorbu současných světových a českých autorů, literární klasiku i příběhy pro děti. Audiokniha je pro nás interpretačním uměním s nejlepšími herci, režiséry a s původní hudbou.

Paseka

Paseka vydává kvalitní prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Doma jsou u nás Šabach, Ulická, Nabokov, Oz, Procházková, Cima, Šebek nebo Hilda, Záleskautky a Lichožrouti.

Perplex

Malé nezávislé nakladatelství. Bylo založeno roku 2006, vzniklo a funguje jako volnočasový, nevýdělečný a nekomerční projekt několika literárních nadšenců. Zaměřuje se převážně na poezii.

Plav

Plav, měsíčník pro světovou literaturu, vychází od roku 2007 a českému čtenáři pravidelně přináší to nejpozoruhodnější z překladové beletrie a poezie.

Poketo

Poketo je malé nakladatelství, které se svou tvorbou zaměřuje na děti. Malé knížky 10 × 10 cm jsou ideální na cesty. Krátké a zajímavé příběhy jsou ideální pro menší děti nebo pro začínající čtenáře.

revue Prostor

revue Prostor je literárně-kulturní časopis.

ROE

ROE vydává autorské knížky a dokreslovací sešity pro děti. Ve svých pracích propojuje ilustraci s textilem a animací. V rámci Knihexu se můžete těšit na tvořivý workshop!

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno v roce 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

Sedmá generace

Sedmá generace je environmentální popularizační dvouměsíčník, který se zaměřuje na alternativy v životním stylu, ekonomice, školství, zemědělství a kultuře. Vychází na recyklovaném papíře ve formátu A4.

Take Take Take

Nakladatelství, které roku 2015 založili dva absolventi UMPRUM, grafická designérka Nikola Klímová a ilustrátor Jindřich Janíček, vzniklo z nadšení ke kvalitně graficky zpracovaným knihám.

teritorium7

Papír, papír a zase papír. Tvoříme z něj přání, bloky, vějíře atd.

UMPRUM

Nakladatelství UMPRUM vydává knihy z oblasti teorie a dějin umění, monografie, výpravné bilingvní publikace, retrospektivní katalogy nebo příručky o knižní vazbě a typografickém písmu, skripta o módě.

Upapæpop

Upupæpop je studio působící na poli kultury a grafického designu. Upupæpop je tiskárna – experimentální prostor pro ruční tisk, letterpress a práci s papírem. Upupæpop je autorské nakladatelství.

Venkovské dílo

Nakladatelství zaměřené na vydávání významných děl malých národů, především z Pobaltí, a objevování nových nebo zapomenutých autorů české literatury. Sklizeň je jednou do roka.

Verzone

Nakladatelství Verzone se věnuje především knihám pro děti a mládež, v edici Xin představuje současné čínsky píšící autory.

wo-men

Malé artové nakladatelství orientující se na umělecké knihy (nejenom) s genderovým zaměřením. Baví nás dělat knihy ambiciózní svým obsahem i vzhledem.