Barion Pixel
Nákupní košík
(0/0 Kč)

(Nedělej) / Ester T. Ilustrace

Autorská ilustrovaná kniha Nedělej – kniha, která nezískala Magnesii Literu za humoristickou knihu!

A2 kulturní čtrnáctideník

Nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelstvím literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Akademie výtvarných umění v Praze

Nakladatelství AVU vydává odborné publikace pedagogů, pedagožek a studujících, výstavní katalogy, zásadní monografie, sborníky či překlady, které reprezentují vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost AVU.

Alarm

Alarm je tým nezávislých novinářů a novinářek, který dlouhodobě pracuje na vizi udržitelné společnosti založené na hodnotách rovnosti a solidarity.

Ateliér Jen sen

Jen sen, ateliér ve skalách u Hadí řeky, kde vznikají notesy, terapeutické karty, knížky pro děti, pexesa a pohlednice. Vše je autorská tvorba ilustrátorky a terapeutky Veroniky Koucké.

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory a ilustrátorkami.

Bylo nebylo

Nakladatelství Bylo nebylo vydává knihy pro děti i dospělé, pečlivě upravené a mnohdy ručně dokončované nebo netradičně vázané. Dále nabízí menší i větší grafiky a reprinty autorských knih.

Casablanca

Nakladatelství se věnuje vydávání filmové odborné literatury (dějiny filmu, monografie režisérů) a historické odborné literatury.

Centrala

Nakladatelství Centrala vzniklo v roce 2007 v Polsku a od roku 2014 působí také ve Velké Británii. V roce 2017 začalo vydávat komiksy a picturebooky také v Česku.

Centrum raně středověkých studií

Významní mezinárodní vědci a vědkyně v přímé spolupráci s vynikajícími grafiky, grafičkami a studenty a studentkami vytvářejí publikace, které inspirují nejen svým kvalitním obsahem, ale také jedinečným designem.

Cesta domů

Přispívá k informovanosti a ke vzdělávání v oblasti péče, umírání, smrti a truchlení. Nabízí knihy pro odbornou i širokou veřejnost, knížky pro děti, dárkové publikace a papírenské zboží.

DharmaGaia

Vydává knížky o buddhismu, filozofii, ženské spiritualitě, přirozeném rodičovství a zahradnictví. Přináší poezii starých mistrů v podobě básnických sbírek Koreje, Číny a Japonska.

Dynastie

Dynastie vydává ilustrované knihy a časopisy nejen pro děti zaměřené na rozvoj čtenářských a digitálních kompetencí.

Éditions Fra

Nijak to neprožíváme, prostě jsme rádi občas spolu.

Euskaldun

Euskaldun je nakladatelstvím jazyků, kterým se lehce pejorativně říkává malé. Vyšel v něm už překlad z katalánštiny, chystají se další z bosenštiny, dánštiny či rumunštiny. Pamatuje také na češtinu.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Filozofie, historie, politologie, jazykověda, literární věda, archeologie, asijská či blízkovýchodní studia... Odborné publikace z velkých i malých oborů vyučovaných na Filozofické fakultě UK.

Fotograf

Fotograf je periodická publikace, přičemž každé číslo je tematické. Posláním a cílem časopisu je informovat odbornou i širší kulturní veřejnost o dění v oblasti fotografického a vizuálního umění.

Galerie hlavního města Prahy

GHMP vydává katalogy ke svým výstavám, monografie významných umělců a umělkyň a další umělecké publikace, prostřednictvím kterých prezentuje moderní a současné výtvarné umění.

Gnóm!

Gnóm! vydává knihy převážně v kapesním formátu, snaží se o čitelnou sazbu, střízlivé obálky a dobrý překlad. Zaměřuje se na Ursulu K. Le Guin, ale také na nadprůměrný horor, fantasy a sci-fi.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství vydává odbornou literaturu pro studenty středních a vysokých škol z humanitních, jazykovědných, přírodovědných a lékařských oborů. Samostatně v vychází řada Poesis, Profily a Paměti.

Herrmann & synové

Herrmann & synové (založeno 1990) je malé pražské nakladatelství zaměřené na vydávání společenskovědní literatury, zejména z oblasti filozofie a literární vědy, okrajově též beletrie.

Incipit

Maličké nakladatelství, které vydává tvorbu převážně začínajících zahraničních autorek a autorů. Knihy jsou doprovázeny autorskými ilustracemi tuzemských výtvarníků a výtvarnic.

IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

Jazykový koutek

Vydává jazykové učebnice a populárně-naučnou literaturu o jazycích.

Karolinum

Vydává monografie věnované historii, filozofii, sociologii, politologii, literární vědě nebo novým médiím. Unikátním projektem je překladová edice Modern Czech Classics či edice Dílo Karla Šiktance.

Kateřina Suchánková

Jaké je být rodičem mnoha dětí? Sedm rozhovorů se ženami doplňují dva rozhovory s muži. Kniha o rodičovství a vztazích je sondou do života těch, kteří mají velkou rodinu a mluví o ní beze slupky.

Knihovna Václava Havla

Nakladatelství Knihovny Václava Havla zpřístupňuje literární dílo dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla, jeho rodiny i přátel a pomáhá uchovat a šířit jeho myšlenkový odkaz.

Konsent

Od roku 2016 boří Konsent mýty o sexu a vztazích. Začal na poli sexuálního násilí a obtěžování, dneska se už zabývá komplexní sexuální a vztahovou výchovou dětí i dospělých. Je co dohánět.

Kudla Press

Kudla Press je nezávislé diy vydavatelství zaštítěné dílnou Kudla Werkstatt.

Labyrint & Raketa

Labyrint vydává prózu, komiksy a knihy o umění už 30 let. Pod značkou Raketa vycházejí knihy pro děti a stejnojmenný časopis.

Limonádový Joe

Rodinné nakladatelství Terezy Brdečkové a Jiřího Dědečka vydává oba jmenované plus literární pozůstalost po Jiřím Brdečkovi.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lux

Malé nezávislé nakladatelství zaměřené na dětskou literaturu, poezii a východní filozofii.

Lví kámen

Nakladatelství s italskou, převážně dětskou a uměleckou literaturou.

Malvern

Spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, přírodní vědy, dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, ekologie...

Maraton

Nakladatelství Maraton vzniklo počátkem roku 2020. Vydává kvalitní českou i světovou prózu a vedle toho nonfiction zaměřenou jednak na historii, jednak na závažné problémy současnosti.

Meander

Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí titulů.

N media

Nezávislý Deník N kromě denního zpravodajství vydává v rámci své Edice N knihy se společenskovědní tematikou.

Nadační fond Atyp

Vydává ve spolupráci s a organizací Za sklem online magazín Atyp, ročenky Atyp Speciál a další. Vše ve spolupráci s lidmi s autismem.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jeden z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi kinematografie Iluminace.

Neklid

Neklid se zaměřuje na antiautoritářskou levicovou teorii a praxi, vydává environmentální, feministickou, politickou, ekonomickou a příbuznou literaturu v překladech i od českých autorek a autorů.

Norm Core + Devon Maloy

Devon Maloy je od roku 1991 začínající tvůrce komiksů. Žije v Česku s manželkou a synem. Sergio Caruso je italský umělec, který se věnuje výtvarnému umění odjakživa. Do Česka se přestěhoval v roce 2014 a od té doby si ho užívá.

Nová beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře. Spojuje odborníky a odbornice z humanitních, společenských a technických věd.

P3K

Malé nakladatelství, jehož základní edice představují judaika a odborné a naučně-populární publikace se zaměřením na historii a geografii (edice Osudy 20. století, časopis Geografické rozhledy...).

PageFive

Knihkupectví a nakladatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

Paseka

V knihkupectvích, v knihovnách, na veletrzích... Zde všude děláme Paseku už 35 let.

Pavel Beneš

Pedagogický diář

Photobookpoint

Nezávislé knihkupectví zaměřené na fotoknihy.

Pink Box

Platforma Pink Box se věnuje vzájemnému dialogu ve veřejném prostoru. Nakladatelství, lektorské a konzultační služby.

Pisten pilku hutomerki

Knihy pro mazané děti a hravé rodiče.

Protimluv

Protimluv je ostravské nakladatelství a kulturní revue, které se soustředí na kvalitní prózu a poezii, přináší také hororovou literaturu. Organizuje podzimní ProtimluvFest.

Revolver Revue

Čtvrtletník pro literaturu a výtvarné umění. Tradice nezávislého pohledu. Paralelně vycházející knižní Edice RR je zaměřena na českou i světovou literaturu, výtvarné umění a kritické myšlení.

ROE

ROE je malé tiskové a textilní studio Lindy Retterové. S pozadím v animaci a ilustraci se věnuje hlavně experimentálnímu tisku, textilním kolekcím, doplňkům a zinům.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010 Petrem Janušem a Jaroslavem Tvrdoněm a jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu.

Štěpán Adámek

Malé autorské nakladatelství z Prahy. Právě teď se všechno točí kolem naší knížky o angličácích Katalog. Přijďte na Knihex do naší autodílny postavit si Datsun 240Z nebo Porsche 911.

Take Take Take

Malé nakladatelství, které založili grafička Nikola Janíčková a ilustrátor Jindřich Janíček. Vydává knihy různých žánrů a řídí se heslem: Čteme pomalu, vydáváme pomalu.

Trystero

Nezávislé nakladatelství zaměřující se na kvalitní americkou a evropskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

Tvar, obtýdeník živé literatury

Tvar je zaměřen na současnou českou i světovou literaturu a literární kritiku, v současné době je nejčastěji a nejdéle vycházejícím literárním časopisem v Česku, existuje nepřetržitě od roku 1990.

Utopia libri

Knihy nakladatelství Utopia libri tvoří tematickou mozaiku, která zahrnuje politiku, výtvarné umění, filozofii, queer feminismus, sociologii, beletrii, ekologii a obecně transdisciplinární a anarchistické perspektivy.

Za sklem

Občanské sdružení Za sklem zajištuje čtyři registrované sociální služby a pomáhá potřebným žít s autismem život v obdobné kvalitě jako jejich vrstevníci.

Update cookies preferences