Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Nakladatelství 65. pole bylo založeno v roce 2007. Sídlí v Praze na Palmovce. Vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu.

A2 kulturní čtrnáctideník

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelstvím literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Akademie výtvarných umění v Praze

Nakladatelství AVU vydává odborné publikace pedagogů, pedagožek, studentů a studentek AVU, výstavní katalogy, zásadní monografie, studijní texty a skripta, odborné sborníky ad.

ArtMap

ArtMap se zaměřuje na vydávání a podporu uměleckých knih, původních textů současných českých umělců a doposud nezpracovaných témat z oblasti umění a aktuálních textů o vizuální kultuře.

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory.

Běžíliška

Mladé nakladatelství originálních knih pro děti s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování.

Bylo nebylo

Nakladatelství Bylo nebylo vydává knihy pro děti i dospělé, pečlivě upravené a mnohdy ručně dokončované nebo netradičně vázané. Dále nabízí menší i větší grafiky a reprinty autorských knih.

Casablanca

Nakladatelství se zaměřuje na vydávání odborné filmové a historické literatury.

Centrala

Nakladatelství Centrala vzniklo v roce 2007 v Polsku a od roku 2014 působí také ve Velké Británii. Od podzimu 2017 začalo vydávat komiksy a picture booky také v Česku.

Cesta domů

Malé nakladatelství přispívající k vyšší informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydává knihy pro odborníky i laiky, pro pečující, ale i pro děti, rodiče a pedagogy.

Dauphin

Více než čtvrtstoletí vydává Dauphin vysoce jakostní českou i zahraniční beletrii, díla esejistická, kuchařky, životopisy, cestopisy, básničky, koledy, spisy a jiné krásné knihy.

Deník N

Nezávislý Deník N nabízí zpravodajství v souvislostech, analýzy, reportáže, rozhovory a komentáře. V rámci své Edice N vydává knihy se společenskovědní tematikou.

DharmaGaia

Rodinné nakladatelství vydávající knihy o buddhismu, filozofii, ženské spiritualitě, rodičovství a zahradnictví. Přináší též poezii básnických sbírek starých mistrů z Číny, Koreje a Japonska.

Divočina

Divočina je malé nezávislé nakladatelství s citem pro životní prostředí, společnost a umění.

Dynastie

Vydává knihy nejen pro děti, s přesahem, zaměřené na rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti. Prolistujte doprovodné časopisy ke knihám nebo se začtěte a uvidíte, že dětem knihu jen tak nevrátíte.

FF UK

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů.

Fotograf

Časopis Fotograf se zabývá průniky fotografie a současného umění. Na české i mezinárodní scéně působí již dvacet let. Řadí se mezi nejvýznamnější časopisy věnující se současné fotografické tvorbě v Česku i ve světě.

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy vydává katalogy ke svým výstavám, monografie významných umělců a prostřednictvím bedekrů prezentuje své jednotlivé výstavní prostory v architektonicky zajímavých budovách.

Gnóm!

Malé nakladatelství zaměřené na překladovou fantastiku na pomezí krásné literatury a žánru. Vydává knihy převážně v kapesním formátu. Ursula K. Le Guin, Laird Barron a další.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství H+H Vyšehradská vydává především odbornou literaturu pro studenty středních a vysokých škol humanitních oborů. Mimo edici vydává poezii a studie o výtvarném umění.

Herrmann & synové

Nakladatelství se zaměřuje především na společenskovědní literaturu, zejména filozofickou. Vedle odborné literatury vydává i krásnou literaturu, například překlady francouzské avantgardy.

Institut umění – Divadelní ústav

IDU mimo další činnosti vydává v řadě edic publikace o divadle a umění.

IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Vydává knihy o architektuře.

jakost

Za důvěru jakost! Since 2015. Vydáváme nonfiction knížky pro čtenáře od 9 do 100 let! Knížky o mořích a oceánech, urbanismu, hudbě a vesmíru, architektuře a designu...

Kher

Nakladatelství Kher (2012) dlouhodobě podporuje vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů nejen z ČR, tak aby byla dostupná na běžném knižním trhu jako jeho přirozená součást, a to česky i romsky.

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin – Václava Havla.

Labyrint & Raketa

Labyrint téměř třicet let vydává kvalitní beletrii, knihy o umění a komiksy. Pod značkou Raketa vycházejí knihy pro děti a stejnojmenný časopis.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lógr

Literární čtvrtletník, který vychází už desátým rokem. Naše texty jsou psané moderně, lehce a s humorem.

LUX

Malé a nezávislé nakladatelství zaměřené na dětskou literaturu, poezii a východní filozofii, zejména buddhistickou a související s učením Fráni Drtikola a jeho žáků.

Malvern

Spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, přírodní vědy, dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, ekologie...

Maraton

Vydává kvalitní českou i světovou prózu a vedle toho nonfiction zaměřenou jednak na historii, jednak na závažné problémy současnosti.

Meander

Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí titulů.

Meziměsto

Meziměsto je malé nezávislé nakladatelství. Zaměřuje se na knihy o architektuře, městech a lidech.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv vydává publikace o filmové teorii a historii. Systematicky se věnuje především českému filmu, k němuž se vážou i vydávaná DVD/BRD. Publikuje Filmovou ročenku a časopis Iluminace.

Nila

Kniha Lepší šatník, lepší svět je manifest za lepší svět módy i praktický průvodce na cestě ke stylovému a etickému šatníku. Magazín Nila je lifestylový půlročník, který se věnuje udržitelné módě a smysluplnému životnímu stylu.

Nová beseda

Vydává knihy, které pomáhají porozumět dnešnímu světu. Edice Co je nového na méně než sto stránkách představuje aktuální diskuse, výzkumy a objevy v jednotlivých vědeckých oborech.

PageFive

Nakladatelství představuje odborný výběr toho nejpozoruhodnějšího, co nabízí domácí i zahraniční knižní produkce, s extra zaměřením na oblast výtvarného umění a vizuální kultury.

Papelote

Stylové papírnictví a kreativní grafické studio. Už více než dekádu věříme, že kreativita začíná na papíře. A že nepopsaný blok je jen první krok na cestě za lepším světem.

Paper Jam

Malé nakladatelství převážně českých autorů.

Paseka

Přes 30 let vydává kvalitní prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Doma jsou tam Cimrmani, Rushdie, Cima, Louis, Hilda, Melchor nebo Prašina.

Perplex

Malé nezávislé nakladatelství, které se zaměřuje zejména na současnou českou poezii.

Pink Box

Filozofické nakladatelství pro děti Pink Box je součástí platformy, která se zaměřuje na současné myšlení. Momentálně rozvíjí především koncept Filozofie pro děti.

Plav – měsíčník pro světovou literaturu

Časopis věnovaný světové literatuře a jejím překladatelům. Jednotlivá čísla jsou zaměřena regionálně nebo tematicky, vždy však čtenáře seznamují s literárními texty dosud nepřeloženými do češtiny.

Poketo

Poketo je nakladatelství pro děti. Tvoří kreativní vzdělávací materiály, knihy a hry pro děti takové, jaké jsou: hravé, zvídavé a jedinečné.

PositiF

PositiF je malé výběrové nakladatelství – klade důraz na textově, obrazově a výtvarně výrazné autorské knihy. Zajímá ho svět fotografie a současného umění.

Revolver Revue

35 let nakladatelství, literatura, umění, kritika, společnost.

revue Prostor

revue Prostor je literárně-kulturní časopis reflektující současná témata formou esejů, povídek či básní.

ROE

Linda Retterová se pod jménem ROE dlouhodobě zabývá různými tiskovými technikami. Tiskne na papír, ale také na látky a další materiály. Z toho všeho pak vytváří knížky, oblečení a animované filmy.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

Sedmá generace

Sedmá generace je společensko-ekologický dvouměsíčník s třicetiletou historií. K této příležitosti vyšla kniha rozhovorů. Směs pro les je 32 karet s praktickými tipy pro pomoc lesu.

Slow Femme

Magazín Slow Femme propojuje ty, kteří milují módu, ale není jim lhostejný její dopad na člověka a životní prostředí. Čtenářům přibližuje koncept zodpovědně vyrobené módy a udržitelného životního stylu.

Štěpán Adámek

Vydává ziny o hudbě, ve spolupráci s Jakubem Štěchem vydal také knihu o angličákách.

Take Take Take

Malé knihkupectví a ještě menší nakladatelství sídlící pod Vyšehradem. Vydáváme knihy různých žánrů. Snahy najít mezi nimi jakoukoliv spojitost jsme dávno vzdali.

Triáda

Nakladatelství Triáda vydává kvalitní beletrii, poezii a odbornou literaturu.

Trigon

Trigon vydává knihy z oblasti tradičního hermetismu, ezoteriky, magie a alchymie a její symboliky, dále beletrii a knihy o výtvarném umění.

Trystero

Trystero bylo založeno v lednu 2015 jako nezávislé nakladatelství zaměřující se na kvalitní angloamerickou a francouzskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

UMPRUM

Vydává původní i překladové knihy z oblasti teorie a dějin umění, typografie, knižní vazby, designu, architektury, užitého i volného umění.

Uutěrky

Uutěrky je malá grafická dílna sídlící v podhůří Beskyd. V dílně vznikají nízkonákladové publikace, skládačky, potisky na trička, naučné tabule, plakáty i grafiky.

Venkovské dílo

Příležitostné nakladatelství se zaměřením na literaturu z Pobaltí, hlavně litevskou. Snažíme se objevovat i nové, nebo naopak pozapomenuté české autory.

verzone

Vydává knihy pro děti a v edici Xin představuje to nejlepší ze současné čínsky psané prózy.

Viriditas

Mladé české nakladatelství zaměřující se na českou poezii a prózu, vztah k autorům a rozvoj nakladatelského řemesla. Vydáváme knihy a baví nás to!

Volvox Globator

Beletrie, populárně-naučná literatura, ezoterika. Ve více než dvaceti edičních řadách.

wo-men

Malé nezávislé artové nakladatelství vydávající literárně-fotografické dokumentární knihy – převážně s genderovým zaměřením. Baví nás dělat knihy ambiciózní svým obsahem i formou.

Xao

Xao je galerie, knihkupectví a mikronakladatelství. Pořádá výstavy z oblasti knižní kultury, ilustrace a grafiky. Vydává komiksy, obrazovou literaturu a okrajové kusy evropského významu.

jarmark-nakladatele