Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Nakladatelství 65. pole vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu.

A2 kulturní čtrnáctideník

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Akademie výtvarných umění

Nakladatelství AVU vydává odborné publikace pedagogů a studentů AVU, katalogy, monografie, studijní texty a skripta, odborné sborníky či překlady významných děl.

Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění sbírá a zpracovává dokumenty o českém a slovenském výtvarném umění. Vydává publikace s rozličnou uměleckou tematikou, zaměřuje se na typografii.

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory.

Běžíliška

Běžíliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování. Při tvorbě knih preferuje domácí tvorbu.

Bylo nebylo

Nakladatelství Bylo nebylo vydává knihy pro děti i dospělé, pečlivě upravené a mnohdy ručně dokončované nebo netradičně vázané. Dále nabízí menší i větší grafiky a reprinty autorských knih.

Casablanca

Nakladatelství vydává zejména odbornou filmovou literaturu (monografie režisérů, filmových děl, texty filmařů), knihy o historii a filmu a historii.

Cesta domů

Snažíme se přispět ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydáváme publikace pro odborníky i laiky, nemocné i pečující, ale i pro děti a jejich rodiče, studenty a učitele.

Dauphin

Nakladatelství, které vydává knihy

DharmaGaia

Vydává knihy o mimoevropských duchovních a kulturních tradicích, alternativních kulturách, filozofii, psychologii, výchově dětí a zdravém životním stylu.

Dynastie

Dynastie je malé rodinné nakladatelství a klade si za cíl uvádět na český trh ojedinělé tituly. Primárně vydává dětskou ilustrovanou literaturu, ale i pro dospělé. Vydává knihy, které mají smysl!

Edice FUD

Vydává publikace z uměleckých oborů a kurátorských studií reprezentujících Fakultu umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na jejich grafické úpravě i obsahu se zpravidla podílejí studenti, absolventi a pedagogové školy.

Fake Fake Fake

Dceřiná společnost nakladatelství Take Take Take. Založena roku 2019 ilustrátorem Jindřichem Janíčkem, aby si mohl vydávat vlastní komiksy a kreslené reportáže.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Vydává odborné monografie, časopisy a e-publikace z širokého spektra humanitních věd.

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy vydává katalogy ke svým výstavám, monografie významných umělců a publikace, ve kterých prezentuje své výstavní prostory v architektonicky zajímavých budovách.

Galerie VI PER

Galerie VI PER se zaměřuje na architekturu s přesahy do rozličných společenských problémů. Ve svém knihkupectví nabízí knihy malých zahraničních nakladatelství s tematikou teorie architektury.

Gnóm

Malé knihy, velká fantazie. Kapesní nakladatelství pro dospělé snílky. Solitérní díla s vysokým obsahem imaginace a myšlenek.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství H+H je zaměřeno na vydávání odborných knih pro studenty a odbornou veřejnost se zaměřením na oblast historie, jazykovědy a hudební vědy. Rovněž má ediční řadu Poesis a Profily.

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav se mimo badatelské činnosti soustavně věnuje vydávání knih o divadle a umění.

jakost

Nakladatelství jakost vydává nonfiction knížky pro děti a mládež o architektuře, designu, hudbě, oceánech, vesmíru atd. Za důvěru jakost od roku 2015!

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla vydává texty dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla, texty o něm a další související literaturu s posláním uchovávat a dále šířit jeho duchovní odkaz.

Labyrint & Raketa

Labyrint vydává knihy přes 25 let. Pod značkou Raketa vycházejí knihy pro děti a ve spolupráci se spolkem Raketa vydává 4× ročně časopis pro děti chytrých rodičů Raketa.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lógr

Čtvrtletník pro moderní kulturu. Rádi čteme a vydáváme o tom časopis. Moderně, lehce a s humorem píšeme o literatuře, poezii, komiksech a umění.

Malvern

Západní spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie a poezie, přírodní vědy, knihy pro děti a rodiče a dílo filozofa a biologa Zdeňka Neubauera.

Meander

Vydává nezaměnitelné umělecké knihy pro děti, dětské knihy pro dospělé a komiksy pro všechny, autorů českých i zahraničních, začínajících i těch legendárních.

Muzeum umění a designu Benešov

Vydává publikace o umění, architektuře a designu. Zejména však produkuje katalogy k výstavám, které se konají v muzeu.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jeden z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi kinematografie Iluminace.

No Ordinary Heroes

NOH je komiksové knihkupectví pro všechny malé i velké čtenáře. NOH je láska ke komiksům, ilustraci a obrazovým knihám. Objevujte s námi autory z celého světa a čtěte. Čtěte komiksy.

Nová beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře a čtenářky. Spojuje odborníky a odbornice z humanitních, společenských a technických věd.

Nový Prostor

Nový prostor je čtrnáctideník, který svým prodejem pomáhá uličníkům pod střechu.

Oikoymenh

Nakladatelství navazuje na samizdatovou edici Oikoymenh Ladislava Hejdánka. Vydává stěžejní díla západní filozofické tradice, sebrané spisy Jana Patočky a filozofický časopis Reflexe.

Page Five

Knihkupectví a vydavatelství. Milovníci papíru, umění a vizuální kultury. Prostředí pro setkávání, poznávání, čtení i listování. Otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů.

Paseka

Paseka vydává kvalitní prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Doma jsou u nás Šabach, Ulická, Nabokov, Oz, Procházková, Cima, Šebek nebo Hilda, Záleskautky a Lichožrouti.

Perplex

Malé nezávislé nakladatelství. Bylo založeno roku 2006, vzniklo a funguje jako volnočasový, nevýdělečný a nekomerční projekt několika literárních nadšenců. Zaměřuje se převážně na poezii.

Pipasik

Učí děti hrou. Vymýšlí věci dle principů Montessori „Já jsem to zvládl sám“. Děti v našich hrách řeší drobné úkoly, ve kterých si samy nebo s pomocí dospělých poradí a uspějí.

PLAV, měsíčník pro světovou literaturu

Jediný český literární časopis, který je věnovaný výhradně zahraniční literatuře.

PositiF

PositiF je malé výběrové nakladatelství – klade důraz na textově, obrazově a výtvarně výrazné autorské knihy. Zajímá ho svět fotografie a současného umění.

Revolver Revue

Vydavatelství s třicetipětiletou tradicí. Literatura, umění, kritika a společnost.

revue Prostor

Revue Prostor je literárně-kulturní časopis reflektující současná témata formou esejů, povídek či básní.

ROE

ROE se dlouhodobě zabývá různými tiskovými technikami. Tiskne na papír, ale také na látky a jiné materiály. Z toho všeho pak vytváří knížky, oblečení a animované filmy.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

Sedmá generace

Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí.

Take Take Take

Pět let staré nakladatelství manželů Janíčkových. Nově jako Take Take Take s. r. o.

Triáda

Nakladatelství Triáda vydává kvalitní původní i překladovou beletrii a odbornou literaturu.

Trigon

Trigon vydává knihy z oblasti tradičního hermetismu, ezoteriky, magie a alchymie a její symboliky, dále beletrii a knihy o výtvarném umění.

Trystero

Trystero bylo založeno v lednu 2015 jako nezávislé nakladatelství zaměřující se na kvalitní angloamerickou a francouzskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

UMPRUM

UMPRUM vydává knihy z oblasti historie a teorie umění a estetiky, výstavní a retrospektivní katalogy nebo příručky o knižní vazbě, skripta, monografie a výpravné bilingvní publikace.

Upapæpop

Studio, tiskárna a nakladatelství působící na poli současného grafického designu a ilustrace.

Venkovské dílo

Příležitostné nakladatelství z podkrkonošského městečka Pecka, které stále ještě nevzdává vydávání poezie a významných děl malých národů, především pobaltských.

verzone

Vydává knihy pro děti, vede edici Xin – výběr ze současné čínské literatury.

wo-men

Wo-men je malé nezávislé nakladatelství orientované na literárně-fotografické a artové publikace snažící se dělat knihy zajímavé nejenom obsahem, ale i výtvarným zpracováním.