Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Vítejte ve světě příběhů, myšlenek, poezie a krásných knih. Nakladatelství 65. pole vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu.

A2 kulturní čtrnáctideník

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Akademie výtvarných umění

Nakladatelství AVU vydává odborné knihy z oblasti historie a teorie současného umění, autorské publikace, monografie a výstavní katalogy, studijní texty či překlady významných zahraničních děl.

Baobab

Baobab iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou scénu a snaží se seznámit české publikum se zahraničními ilustrátory.

Běžíliška

Běžiliška je mladé nakladatelství originálních knih pro děti s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování.

Bylo nebylo

Nakladatelství Bylo nebylo vydává knihy pro děti i dospělé, pečlivě upravené a mnohdy ručně dokončované nebo netradičně vázané. Dále nabízí menší i větší grafiky a reprinty autorských knih.

Casablanca - Václav Žák

Nakladatelství se věnuje vydávání filmové literatury - monografie tvůrců, filmových děl, žánrů, teoretických statí - a knih z oboru historie.

Cesta domů

Malé nakladatelství přispívající k vyšší informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydáváme knihy pro odborníky i laiky, lidi na konci života i pečující, pro děti i rodiče, žáky i pedagogy.

Cut+Bind

Iveta Krajčírová je grafická designérka, která ve svém volném čase vytvořila Cut+Bind, značku zaměřenou na ručně šité vazby bloků, sešitů a zápisníků s minimalistickým, svěžím a moderním designem.

Dauphin

Dauphin vydává krásnou literaturu a jiné věci. Na Knihexu vždy za zvýhodněné ceny.

Dynastie

Vydává knihy nejen pro děti. Oblíbené ilustrované knihy dobrodružného myšáka (Lindbergh, Armstrong, Edison, Einstein) nebo knihy se zaměřením na IT gramotnost, trilogii Hello Ruby. Knihy s přesahem.

Edice FUD

Produkuje akademické publikace, výstavní katalogy a monografie s tématem současného umění a grafickou úpravou studentů, absolventů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Filozofická fakulta UK

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů.

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy vydává katalogy ke svým krátkodobým výstavním projektům i stálým sbírkám, monografie významných umělců a prostřednictvím publikací prezentuje své výstavní prostory.

Galerie VI PER

Galerie VI PER je zaměřena na architekturu v nejširším slova smyslu. Snažíme se poukazovat na širší společenské problémy ve vztahu k architektuře a umění. Pořádáme výstavy, vydáváme publikace.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství H+H Vyšehradská je zaměřeno na vydávání odborných publikací v oblasti historie, literární vědy, psychologie, hudební nauky atd. Mimo edice vydává řadu Poesis a Paměti.

Herrmann & synové

doplníme

Institut pro studium literatury

Vydavatelská činnost IPSL je zacílena na oblast české literární a uměnovědné kritiky. Své těžiště nalézá v ediční řadě Antologie a v sérii monografií věnovaných významným osobnostem literárních dějin.

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se (mimo jiné) specializuje na vydávání publikací o divadle a umění.

jakost

Vydává nonfiction knížky pro čtenáře od 9 do 100 let! Knížky o architektuře, vesmíru, mořích a oceánech, hudbě... Za důvěru jakost! Již od roku 2015.

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a prezidenta Václava Havla.

Labyrint & Raketa

Labyrint téměř třicet let vydává kvalitní beletrii, knihy o umění a komiksy. Pod značkou Raketa vycházejí knihy pro děti a stejnojmenný časopis.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lógr magazín

Lógr magazín je kulturní čtvrtletník, který letos slaví 10. výročí založení. Každé číslo je tematické, autoři a autorky se v něm věnují beletrii, poezii, komiksu či dětské literatuře.

Malvern

Malvern – spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, přírodní vědy, dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, ekologie...

mapcards.net

Knihy pro děti, knihy s rozšířenou realitou, naučné knihy, beletrie. 3D záložky, 3D pravítka, pohlednice, přání, bločky.

Maraton

Nakladatelství Maraton vydává kvalitní českou i světovou prózu a nonfiction zaměřenou na historii i závažné problémy současnosti. Zvýšenou pozornost věnuje česko-německým vztahům a totalitním režimům.

Meander

Nezaměnitelné umělecké knihy pro děti, dětské knihy pro dospělé a komiksy pro všechny.

Nakladatelství Paseka

Přes 30 let vydáváme kvalitní prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Doma jsou u nás Čornej, Cimrmani, Munroová, Cima, Rushdie, Prašina, Záleskautky nebo Hilda.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jeden z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi kinematografie Iluminace.

Nová Beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře. Spojujeme odborníky a odbornice z humanitních, společenských a technických věd.

Pipasik

Učí děti hrou. Vymýšlí věci dle principů montessori „Já jsem to zvládl sám“. Obrázkové hry a knížky vytváří jednoduše a srozumitelně. Tvoří věci s radostí a láskou.

Plav

Měsíčník věnovaný světové literatuře. Vychází od roku 2005, přináší zejména původní překlady beletrie a důraz klade na literatury a jazykové oblasti, které jsou na českém knižním trhu málo zastoupené.

Poketo

Poketo je nakladatelství pro děti. Tvoří kreativní vzdělávací materiály, knihy a hry pro děti takové, jaké jsou: hravé, zvídavé a jedinečné.

Revolver Revue

35 let nakladatelství pro literaturu, umění, kritiku a společnost.

ROE

ROE se dlouhodobě zabývá různými tiskovými technikami. Tiskne tak na papír, ale také na látky a další materiály. Z toho všeho pak vytváří knížky, oblečení a animované filmy.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

Sedmá generace

7.G posiluje informovanost o společenských souvislostech ekologických témat. Přispívá tak ke změnám postojů a chování čtenářů směrem k udržitelným, životnímu prostředí i lidem šetrnějším formám.

Šalvar

Nakladatelství Šalvar vydává knihy Mileny Holcové. Proslavila se jako autorka cestopisů, pak mapovala svět zralých žen, poslední dvě knihy zaujaly jako nevšední portréty proroka Mohameda a Buddhy.

Take Take Take

Malé nadšenecké knihkupectví, sídlící pod Vyšehradem, a ještě menší nakladatelství vydávající knihy různých žánrů.

Teapot

Teapot se specializuje na vydávání bibliofilií. Založil je v roce 1990 pod názvem Bonaventura V. Beneš, od roku 2013 nese název Teapot, přičemž Bonaventura zůstal názvem profilové edice.

Trystero/Gnóm!

Trystero bylo založeno v lednu 2015 jako nezávislé nakladatelství zaměřující se na kvalitní angloamerickou a francouzskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

UMPRUM

Nakladatelství (zal. 1996) vydává původní i překladovou literaturu z oblasti teorie a dějin umění a další vědecké tituly – monografie, výpravné bilingvní publikace, výstavní katalogy a skripta.

Venkovské dílo

Příležitostné nakladatelství se sídlem v městečku Pecka. Vydavatelské úsilí zaměřuje zejména na díla pobaltských autorů a na českou poezii.

verzone

11 let vydáváme knížky, které nás baví číst. Věnujeme se především čínské moderní literatuře a původním knihám pro děti.

Volvox Globator

Přes 30 let vydává krásnou literaturu, literaturu faktu, ezoteriku a populárně-naučnou literaturu ve více naž dvaceti edičních řadách.

wo-men

wo-men je malé nezávislé artové nakladatelství zabývající se literárně-fotografickým dokumentem, které baví dělat knihy ambiciózní svým obsahem i vzhledem.

Xao

Xao je galerie, knihkupectví a nakladatelství v Krymské ulici v Praze. Zaměřuje se na současnou ilustraci a obrazové knihy. Na podzim chystá novou edici kapesních ilustrátorských monografií.

jarmark-nakladatele