Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Nakladatelství 65. pole bylo založeno v roce 2007. Sídlí v Praze na Palmovce. Vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu.

A2

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

Akademie múzických umění v Praze

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Akademie výtvarných umění – NAVU

Nakladatelství AVU vydává odborné knihy z oblasti historie a teorie současného umění, monografie a katalogy, studijní texty a skripta, odborné sborníky či překlady významných zahraničních děl.

Akropolis

Nakladatelství Akropolis má více než dvacetiletou tradici, zabývá se zejména vydáváním literárněvědných publikací a učebnic. Vydává také českou beletrii, vzpomínky či knižní rozhovory.

Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění zpracovává a zpřístupňuje rozsáhlou sbírku dokumentů zejména českého a slovenského výtvarného umění – výstavní katalogy, monografie, pozvánky, knihy, časopisy, fotografie apod.

Baobab

Malé alternativní nakladatelství ilustrovaných knih pro děti a mládež. Věnuje se vydávání původních textů a zajímavých překladů. Spolupracuje s nastupující generací výtvarníků.

Běžíliška

Běžíliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování.

Brody

Krásná literatura Dálného východu (Čína, Korea, Japonsko), ruská avantgarda a také něco z Čech.

Bylo nebylo

Vydává poezii, ale i autorské knihy, knížky pro děti i beletrii pro dospělé. Knihy nakladatelství Bylo nebylo vznikají pod rukama několika autorů, jsou pečlivě upravené a nezřídka ručně vázané.

Centrala

Nakladatelství Centrala vzniklo v roce 2007 v Polsku a od roku 2014 působí také ve Velké Británii. Od podzimu 2017 začalo vydávat komiksy a picture booky také v Česku.

Cesta domů

Malé nakladatelství, které se snaží přispět ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydává publikace pro odborníky i laiky, nemocné i pečující, pro rodiče i děti...

DharmaGaia

Nakladatelství DharmaGaia se specializuje na vydávání knih o mimoevropských duchovních a kulturních tradicích, filozofii, psychologii a knih o rodičovství a ekologickém zahradničení.

Fatcat press

Ilustrátorka Juliána Chomová představí domácí sítotiskovou dílnu, která se věnuje potisku papíru a textilů pod hlavičkou Fatcat press. Kromě toho bude nabízet své autorské knihy, ziny a tisky.

Gnóm!

Malé knihy, velká fantazie. Kapesní nakladatelství pro dospělé snílky. Solitérní díla s vysokým obsahem imaginace a myšlenek.

GplusG

Nakladatelství GplusG se věnuje literatuře faktu, původní i překladové beletrii. Významnou část edičního profilu nakladatelství tvoří vzpomínky autorů reflektující židovskou životní zkušenost.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství je zaměřeno na vydávání odborných textů a učebnic pro studenty středních a vysokých škol zejména z humanitních oborů. Kromě toho vydává samostatnou ediční řadu Poesis, Paměti a Profily.

Host

Nakladatelství Host vydává především současnou českou prózu, poezii a překladovou literaturu. V posledních letech do jeho portfolia přibývají i knihy pro děti a fantastika.

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se dlouhodobě věnuje vědeckému výzkumu v oblasti teatrologie. Prostřednictvím internetového knihkupectví Prospero nabízí na tři stovky titulů o divadle a umění.

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla zajišťuje dokumentační, popularizační a vydavatelskou činnost zkoumající život a dílo Václava Havla a okolnosti a jevy s jeho odkazem související.

Kudla Werkstatt

Malé risografické studio a nezávislé vydavatelství se sídlem v Praze.

Labyrint

Labyrint je nakladatelství a kulturní revue. Již přes dvacet let vydává kvalitní beletrii, českou i překladovou (zejména německy psanou prózu), knihy o umění, komiksy a v edici Raketa knihy pro děti.

LePress

Malé nakladatelství, které vydává dětské knihy o rodinách, ve kterých jsou dva tátové nebo dvě mámy

Limonádový Joe

Rodinné nakladatelství spisovatelky Terezy Brdečkové a písničkáře a básníka Jiřího Dědečka. Kromě jmenovaných vydává díla Jiřího Brdečky a pečuje o jeho literární, filmový a výtvarný odkaz.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Malvern

Západní spirituální tradice, mystika, religionistika, alchymie, hermetismus, literární věda, kulturní antropologie, knihy mezioborové, beletrie a poezie, přírodní vědy, knihy pro děti a rodiče.

Meander

Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí titulů.

Mot

Současný komiks, moderní literatura a věčné dětství.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jeden z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi kinematografie Iluminace.

No Ordinary Heroes

Knihkupectví přinášející to nejzajímavějšího z komiksu, ilustrace a dětské knihy. Vybíráme pro vás komiksy, které nás zaujaly svou originalitou, výtvarným zpracováním a příběhem.

Nová beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství vydávající nonfikční literaturu. Naše edice Co je nového se soustředí na aktuální témata z nejrůznějších vědních oborů – od technických až po ty humanitní.

Oikoymenh

Nakladatelství navazuje na tradici samizdatové edice Oikoymenh a cílem jeho činnosti je vydávat kritické stati a díla navazující na nejlepší tradice evropské filozofie a teologie.

ouklejky

Ouklejka je drobná hejnová rybka českých řek. A takové je i naše nakladatelství. Naše tvorba je hejnem knižní drobotiny. Hejnem svébytným, osobitým, hravým a plným energie a nadšení.

Paper Jam

Nakladatelství, které si své knihy vyrábí samo.

Paseka

Vydává prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Paseka není nakladatelství, ale životní styl.

Pipasik

Pipasik je malý tvůrčí tým – Zuzana Šuleková a Jitka Musilová. Vymýšlí a vyrábí kreativní papírové hry pro děti.

Poketo

Poketo je malé nakladatelství, které se věnuje vydávání kapesních knížek pro děti a edukativních pomůcek pro rozvoj čtení a psaní.

ROE

ROE vydává autorské knížky a dokreslovací sešity pro děti. Ve svých pracích propojuje ilustraci s textilem a animací. V rámci Knihexu se můžete těšit na tvořivý workshop

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu.

Runa

Nakladatelství Runa vydává kvalitní beletrii převážně z hispánských a jihoslovanských literatur.

Spolek Trafačka / Trafo Gallery

Trafo Gallery vydává ročně ke každé ze svých výstav výpravné publikace o jednotlivých umělcích a jejich historii. Věnujeme se současné malbě, sochařství, videoinstalacím i graffiti.

Steh-by-steh

Steh-by-steh zatím představuje pouze jednu knihu. Vydala ji vlastním nákladem lektorka kurzů moderní výšivky Eva M. Adamcová. V knize čtenáře provází prvními krůčky s jehlou a nití.

Take Take Take

Nakladatelství, které roku 2015 založili dva absolventi UMPRUM, grafická designérka Nikola Klímová a ilustrátor Jindřich Janíček, vzniklo z nadšení ke kvalitně graficky zpracovaným knihám.

Titanic

Malé nakladatelství (zal. 1991) specializované na obrazové knihy o architektuře a české vlastivědě. Vydává též knihy s iberoamerickou tematikou.

Triáda

Nakladatelství Triáda vzniklo v roce 1994 a vydává kvalitní českou i překladovou beletrii a odbornou literaturu.

Trystero

Trystero bylo založeno v roce 2015 jako nezávislé nakladatelství zaměřující se na kvalitní angloamerickou a francouzskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

Upupæpop

Studio Upupæpop se věnuje autorské tvorbě na poli grafického designu, ilustrace a tisku.

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Vědecký ústav, který zajišťuje základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení od počátků do současné doby.

Verzone

Nakladatelství Verzone se věnuje především knihám pro děti a mládež, v edici Xin představuje současné čínsky píšící autory.

Vltavín

Nakladatelství Vltavín vydává umělecké publikace, výtvarné monografie, výstavní katalogy a beletrii.

wo-men

Malé artové nakladatelství orientující se na umělecké knihy (nejenom) s genderovým zaměřením. Baví nás dělat knihy ambiciózní svým obsahem i vzhledem.