Nákupní košík
(0/0 Kč)

65. pole

Šedesáté páté pole šachovnice symbolizuje přesahující a nečekané. Vítejte ve světě příběhů, myšlenek, poezie a krásných knih.

A2

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, včetně společenského dění a politiky. Pro A2 píší respektovaní publicisté, literáti i aktivisté a studenti.

AHELP Group

Kubova cukrová vata

Akademie výtvarných umění

Publikační platforma AVU vydává odborné knihy z oblasti historie a teorie současného umění, monografie a katalogy, studijní texty a skripta, odborné sborníky či překlady významných zahraničních děl.

Archiv výtvarného umění

Sbíráme a zpracováváme dokumenty o výtvarném umění – výstavní katalogy, monografie, knihy, pozvánky, fotografie, typografii atd. Vydáváme knihy tematicky vycházející z našeho archivu.

Baobab & GplusG

Malé alternativní nakladatelství ilustrovaných knih pro děti a mládež. Věnuje se vydávání původních textů a zajímavých překladů. Spolupracuje s nastupující generací výtvarníků.

Barefoot Books

Prodáváme anglické dětské knížky nakladatelství Barefoot Books, které sbírá za svoje knihy ocenění po celém světě. Knihy jsou krásně ilustrované a vedou čtenáře k toleranci a přátelství.

Brody

Beletrie, poezie, Čína, Japonsko, Korea, Rusko a také někdy něco z českých luhů a hájů.

Burian a Tichák

Vydává Listy, původně exilový dvouměsíčník, a s ním volně spjatou edici Knihovna Listů. Dále vlastivědně-historické publikace, vzpomínky, prózu a v neposlední řadě poezii.

Bylo nebylo

Vydáváme poezii, ale i autorské knihy, knížky pro děti i beletrii pro dospělé. Naše knihy vznikají pod rukama několika autorů, jsou pečlivě upravené a nezřídka ručně vázané.

Centrala

Nakladatelství Centrala vzniklo v roce 2007 v Polsku a od roku 2014 působí také ve Velké Británii. Od podzimu 2017 začínáme vydávat komiksy a picture booky i v Česku.

Cesta domů

Jsme malé nakladatelství, které se snaží přispět ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající.

Dauphin

Produkce nakladatelství Dauphin je zaměřena především na hloubavé a vzdělané čtenáře, na své si přijdou i milovníce poezie.

DharmaGaia

Vydáváme knihy o mimoevropských duchovních a kulturních tradicích, o alternativních kulturách, filozofii, psychologii, nové vědě, poezii haiku a knihy pro rodiče a děti.

Došel karamel

Jsme malé české nakladatelství, které dělá velké kuchařské knižní projekty a kreativní knihy. Jsme Gastrokroužek, Nejbarevnější kuchařka, Sám doma a hladový, Naše kaše, A co teda jíš?, Šrafovačky...

Dynastie

Dynastie je malé rodinné nakladatelství zaměřující se na kvalitní dětskou literaturu a netradiční literaturu pro dospělé, na knihy, které mají čtenáři přinést něco navíc.

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / FUD UJEP

FUD UJEP v Ústí nad Labem vydává výstavní katalogy a monografie umělců a teoretiků z oblasti kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií.

FF UK

Odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z humanitních oborů.

Fire Food Truck

občerstvení

Galerie Na shledanou

Galerie Na shledanou sídlí na hřbitově. Umělci tu na rezidencích vytvářejí site specific díla. Vydali jsme čtyři čísla novin GNS, vyrábíme designové siluety dravců a máme funerální virtuální realitu.

H_aluze

Literárně-kulturní časopis s více než desetiletou tradicí zaměřující se na nezavedená jména v poezii.

H+H Vyšehradská

Nakladatelství vydává odbornou literaturu určenou pro studenty středních a vysokých škol. Kromě těchto učebnic má nakladatelství samostatné ediční řady – Poesis, Paměti a Portréty.

Host

Nakladatelství Host vydavá především současnou českou prózu, poezii a překladovou literaturu. V posledních letech do jeho portfolia přibývají i knihy pro děti a fantastika.

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se dlouhodobě věnuje vědeckému výzkumu v oblasti teatrologie.

JÍDLONOSIČ - BARMSKÉ BISTRO

Občerstvení

Kavárna Čekárna

Občerstvení

Knihkupectví a antikvariát Fryč

nové i staré knihy mnoha žánrů

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz Václava Havla. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s Havlovým odkazem souvisí.

Labyrint

Nakladatelství a kulturní revue – již více než dvacet let vydává kvalitní beletrii, českou i překladovou (zejména německy psanou prózu), knihy o umění, komiksy a v edici Raketa knihy a časopis pro děti.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lógr

Vydáváme kulturní magazín Lógr, protože je to potřeba. Moderně, lehce a s humorem.

Malvern

Spirituální tradice, mystika, religionistika, hermetismus, literární věda, kulturní antropologie, knihy mezioborové, beletrie a poezie, přírodní vědy, knihy pro děti a rodiče.

Meander

Vydáváme nezaměnitelné umělecké knihy pro děti, dětské knihy pro dospělé a komiksy pro všechny autorů českých i zahraničních, začínajících i těch legendárních, od Havla přes Magora až po Wernishe.

N AMU

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

No Ordinary Heroes

No Ordinary Heroes představuje to nejzajímavější ze současného komiksu, ilustrace a zinů z Evropy a Severní Ameriky.

Nová beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství nonfikční literatury. Vydáváme srozumitelné, chytré knihy s kvalitním designem pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, co je kde nového.

Oikoymenh

Nakladatelství navazuje na tradici samizdatové edice OIKOYMENH a cílem jeho činnosti je vydávat kritické stati a díla navazující na nejlepší tradice evropské filozofie a teologie.

Page Five

Jsme knihkupectvím a vydavatelstvím.Jsme milovníky papíru, umění a vizuální kultury.Jsme prostředím pro setkávání, poznávání, čtení i listování.Jsme otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů.

papelote

Papelote je české papírnictví, v němž papír není pouhým podkladem pro psaní, ale materiálem plným chutí, vůní, zvuků a barev.

Paseka

Vydáváme kvalitní prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Doma jsou u nás Šabach, Munroová, Cimrmani, Nabokov, Rushdie, Oz, Procházková, Šebek nebo Hilda a Záleskautky.

Perplex

Malé nezávislé nakladatelství založené r. 2006, vzniklo a funguje jako volnočasový, nevýdělečný a nekomerční projekt. Profiluje se jako nakladatelství pro mladé tvůrce, zaměřuje se převážně na poezii.

Plav

Časopisu PLAV – měsíčník pro světovou literaturu, časopisu – už 13 let v tematicky zaměřených číslech mapuje zahraniční literatury.

Pointa

Jsme peer-to-peer služba, která poskytuje nástroj k budování komunity pro publikování knih. Komunita čtenářů, spolupracovníků a autorů nahrazující funkci tradičního nakladatelství.

Poketo

Poketo se specializuje na miniknížky pro nejmenší děti, abecedu pro (před)školáky v různých podobách a ozdoby pro vystřižení, vymalování a zkrášlení bytu.

POP – PAP

Výdáváme hravé knihy a výrobky z papíru pro děti, rodiče i fajnšmekry. Navracíme se k tradici a poctivé ruční práci. Zkuste je, hrajte si, staňte se součástí příběhu a užijte si vůni a dotek papíru!

Pražská scéna

Nakladatelství divadelní literatury (založeno 1993).

Revue Pandora

Kulturně-literární revue Pandora je uměleckou revuí v originální grafické úpravě knižního formátu, podává svědectví o současné beletrii, fototografii, hudbě a výtvarném umění (vychází 2x ročně).

Revue Prostor

Revue Prostor je tištěný pololetník a blog, který analyzuje zásadní témata současnosti z různých perspektiv a napříč generacemi v souladu s Manifestem revue Prostor.

ROE

ROE vydává autorské knížky, sešity a doplňky. Médium knihy propojuje s animací a textilem. V současnosti se zaměřuje na dokreslovací sešity pro děti.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

Sedmá generace

Sedmá generace je environmentální dvouměsíčník, který se zaměřuje na alternativy v životním stylu, ekonomice, školství, zemědělství, kultuře. Redakce sídlí v Brně.

Steh-by-steh

Steh-by-steh zatím představuje pouze jednu knihu. Vydala ji vlastním nákladem lektorka kurzů moderní výšivky Eva M. Adamcová. V knize čtenáře provází prvními krůčky s jehlou a nití.

Take Take Take

Nakladatelství, které roku 2015 založili dva absolventi UMPRUM, grafická designérka Nikola Klímová a ilustrátor Jindřich Janíček, vzniklo z nadšení ke kvalitně graficky zpracovaným knihám.

teritorium7

Zabýváme se výrobou bloků a přání – v rámci našeho projektu „zachráněný“ – z papíru, který byl určen ke skartaci nebo nebyl upotřeben.

Triáda

Pražské nakladatelství Triáda funguje od roku 1994 a vydává především kvalitní beletrii a odbornou literaturu, ale publikovalo též několik komiksů nebo autorských přednesů na audioknihách.

Trigon

(najdete ještě naše předchozí anotace?)

Tvar

Vydává nekomerční literární časopis TVAR, který poskytuje prostor pro prezentaci názorového spektra především v oblasti literatury, literární kritiky, literární vědy a dějin literatury.

UMPRUM / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vydáváme knihy z oblasti teorie a dějin umění, monografie, výpravné bilingvní publikace, výstavní a retrospektivní katalogy, příručky o knižní vazbě a typografickém písmu, skripta o módě.

Vltavín

Nakladatelství Vltavín vydává umělecké publikace, výtvarné monografie, výstavní katalogy a beletrii.