Nákupní košík
(0/0 Kč)
  • Publikace představuje výběr z digitálních tisků, fotografií a instalací Zdeny Kolečkové. doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph. D. (1969), výtvarná umělkyně, teoretička, odborná asistentka na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. „Autorka je fascinována nepřívětivou sociální krajinou v okolí Ústí nad Labem. Systematicky a dlouhodobě zkoumá stopy událostí spojených s odsunem sudetských Němců, ...
  • Publikace je zaměřena na fenomén kresby a její různé aspekty v současné tvorbě mladých českých (potažmo slovenských) umělců. Přináší teoretický pohled na vývoj české kresby v letech 2000–2015. Poukazuje na různorodost projevů a přesahů současné kresby v intermediální tvorbě s přihlédnutím k postkonceptuálním tendencím ve výtvarném umění. Výtvarná teoretička Mgr. Lenka Sýkorová Ph. D. je odbornou asistentkou na Katedře dějin a teorie umění ...
  • Čtenářské vydání dosud knižně nepublikovaného životopisu slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna od neméně slavného italského barokního historika Gualda Priorata. Doplněno předmluvou Alessandra Catalana, ukázkami původního vydání a řadou dobových ilustrací.

Rus krví umytá
348 Kč 296 Kč

Joska jede na jih
249 Kč 212 Kč

ZA
550 Kč 523 Kč