Nákupní košík
(0/0 Kč)

A2

Nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.

ahaslovakia

„Nemyslím si, že tradiční slovenské výšivky patří do muzea. Proto jsem se rozhodl výšivky zpracovat optikou současného grafického designu. Vznikla tak kniha AHA, která vyhrála několik designérských cen a byla vystavovaná v mnoha evropských zemích.“ Tomáš Kompaník

Akropolis

Nakladatelství Akropolis vzniklo v roce 1990. Vydává krásnou literaturu, tituly z oblasti bohemistické literární vědy, historie a dějin umění. Klíčové jsou učebnice pro výuku češtiny jako cizího jazyka.

Analogon

Kulturní revue Analogon propojuje zejména oblasti surrealismu, psychoanalýzy, kulturní antropologie a tzv. příčných věd. Vydává zejména kritické a teoretické práce a dále volnou literární tvorbu.

Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění zpracovává a zpřístupňuje rozsáhlou sbírku dokumentů zejména českého a slovenského výtvarného umění – výstavní katalogy, monografie, pozvánky, knihy, časopisy, fotografie apod.

Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM

Ateliér ilustrace a grafiky je otevřeným prostorem pro studenty nadšené z kreslení a s ambicí expandovat obrazem nejen do galerií, ale i do knih, ulic a elektronických médií.

Atlantis

Nakladatelství Atlantis vydává původní českou tvorbu a překlady světových autorů.

AVU

Nakladatelství Akademie výtvarných umění v Praze je publikační platformou podporující knižní produkci na AVU. Přednostně jsou vydávány odborné knihy z oblasti historie a teorie současného umění, zásadní monografie a výstavní katalogy, studijní texty a skripta, odborné sborníky či překlady významných zahraničních děl.

Baobab

Malé alternativní nakladatelství ilustrovaných knih pro děti a mládež. Věnuje se vydávání původních textů a zajímavých překladů. Spolupracuje s nastupující generací výtvarníků.

běžíliška

Mladé nakladatelství originálních autorských knih pro děti s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování. Vlajkovou lodí knižní produkce jsou klasická leporela.

BFLMPSVZ

BFLMPSVZ je platformou pro publikování knih a zinů s progresivním přístupem k fotografii a knižnímu designu. Spolupracuje s umělci ze střední Evropy a bylo založeno Stanislavem Břízou na sklonku roku 2014.

BiggBoss

BiggBoss je organismus složený z mnoha různě zaměřených osobností dohromady tvořících silný podpovrchový proud.

Brody

Nakladatelství Brody se zaměřuje na literaturu z Dálného východu, ať už prozaickou, nebo teoretickou, a pozornost věnuje také literatuře ruské.

Bylo nebylo

Spíše než žánr charakterizuje nakladatelství poetický jazyk, hravá forma a touha sdělovat a sdílet. Více se meze nekladou. Vydává poezii i autorské knihy, knížky pro děti i beletrii pro dospělé.

Cesta domů

Nezisková organizace, která poskytuje odbornou péči nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým. Vydává také knihy, skrze něž chce zlepšit informovanost v oblasti smrti, umírání a péče o umírající.

Dauphin

Nakladatelství Dauphin se zaměřuje na kvalitní beletristickou produkci českých i zahraničních autorů. Vydává též literaturu esejistickou, odbornou, knížky pro děti a spoustu poezie.

DharmaGaia

DharmaGaia je malé, nezávislé a nekomerčně zaměřené nakladatelství, jehož projekt vznikl v roce 1992 v okruhu lidí kolem tehdejší Buddhistické společnosti.

Dynastie

Malé rodinné nakladatelství, které vzniklo, aby na český trh uvedlo světový bestseller v dětské literatuře, ilustrovanou knihu Lindbergh – Dobrodružství létajícího myšáka.

edition lidu

Mladé mezinárodní nakladatelství se sídlem v Praze. Jeho cílem je podpora a prezentace současné umělecké tvorby a knižní kultury a její uchování pro další generace.

FF UK

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vydává odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů.

Formall

grafické studio

Fotograf

Časopis pro fotografii a vizuální kulturu. Vychází v české a anglické mutaci. Jednotlivá čísla jsou zaměřena tematicky a jejich portfolio vytváří pestrou škálu problematiky média.

Fryč

Antikvariát Fryč nabízí mimo jiné kvalitní českou a světovou beletrii a poezii, dětské knihy, knihy z oblasti literární vědy, umění, přírody a cestopisy.

FUD UJEP

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem podporuje knižní produkci reprezentující vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost své akademické obce. Vydává odborné knihy a skripta z oblasti dějin a teorie umění, kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií. Produkuje autorské publikace, výstavní katalogy a monografie umělců a teoretiků působících na FUD UJEP.

Full Moon

Hudební magazín hudebních fanoušků, který se nevyhýbá žádnému žánru. Je určen lidem, pro které není muzika jenom kulisa.

galerie Sam83 a culture83

Ke každé výstavě v galerii Sam83 vychází malý katalog, současně s neperiodickými publikacemi vydává culture83 s galerií Sam83 kulturní čtvrtletník Pižmo.

Gnóm!

Malé knihy, velká fantazie. Kapesní nakladatelství pro dospělé snílky. Vydáváme soliterní díla s vysokým obsahem imaginace a myšlenek, formálně spadající do „žánru“ (sci-fi, horror, filozofie, mystika), literárními kvalitami však srovnatelná s tím „nejkrásnějším“ písemnictvím.

GplusG

Nakladatelství GplusG se věnuje literatuře faktu, původní i překladové beletrii a knihám zabývajícím se aktuálními společenskými problémy. Významnou část edičního profilu nakladatelství tvoří vzpomínky autorů reflektující „židovskou“ životní zkušenost.

H+H

Nakladatelství vydává především knihy z humanitních (historie, lingvistika, bohemistika, psychologie, hudební vědy), přírodních a medicínských oborů. 

Host

Nakladatelství Host vydává především českou a překladovou prózu, poezii a literární teorii. Je spojeno také s literárním měsíčníkem Host a antologiemi Nejlepší české básně.

Hrana

Ilustrovaný časopis Hrana je spíš výzvou a inspirací ke hře než běžným časopisem. Tematický měsíčník plný autorských ilustrací, vyrábění, komiksů, úkolů, her a nápadů pro předškolní a mladší školní děti.

Hura Kolektiv

Hura kolektiv je umělecké uskupení výtvarníků, kteří pod touto hlavičkou vytvářejí mnoho projektů. Jedním z nich je i vlastní vydavatelství, které vydalo v pořadí již 2. knihu od autora Honzy Bažanta.

H_aluze

Literárně-kulturní časopis H_aluze vznikl v roce 2007 v Ústí nad Labem. Vychází čtyřikrát do roka. Těžištěm zájmu v literární části je především mladá literatura.

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav vydává původní i překladovou literaturu zabývající se historií i současností českého a světového divadla, knihy týkající se divadelní teorie a kritiky a divadelní hry.

Jana Kostelecká

Vydala knížky D.O.M.E.K. a D.E.S.I.G.N.

Knihex

Knihexové notesy

Knihovna Václava Havla

Knihovna Václava Havla vydává texty Václava Havla, o Václavu Havlovi a jeho rodinném zázemí, tvorbu jeho přátel a blízkých a v neposlední řadě též studie věnované disentu, undergroundu a problematice lidských práv.

Kolmo.eu

Architects, Architekti, Architecture, Architektura, Design, Designers, Urbanism, Martin Hejl, Lenka Leššová.

KudlaWerkstatt

KudlaWerkstatt nebo také KudlaPress je nezávislá dílna a vydavatelství sídlící v Praze. Snažíme sa o kvalitní produkci a vydávaní knih, zinů a grafiky s ručním zpracováním.

Kühnův dětský sbor

Kühnův dětský sbor (založen 1932) patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru a Malajsii. Za více než 80 let své existence vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění.

Labyrint

Nakladatelství a kulturní revue. Již dvacet let vydává kvalitní beletrii, českou i překladovou (zejména německy psanou prózu), knihy o umění, komiksy a původní literaturu pro děti.

Lipnik

Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

Lógr

Lógr je magazín, který se věnuje především literatuře, komiksu a populární kultuře.

Loris Games

Loris Games se zaměřuje na tvorbu deskových a karetních her všeho druhu. Naším cílem je vytvářet kvalitní a inovativní hry pro hráče, ale i vzdělávací hry určené do škol a pro výuku.

MAKE*detail

MAKE*detail úzce propojuje redakční a grafickou práci. Má za sebou sbírky poezie, cestopis, odborné sborníky i výukové příručky. Tvoří také propagační materiály ke kulturním a vzdělávacím akcím.

Malvern

Nakladatelství Malvern vzniklo na konci 90. let minulého století a těžiště jeho vydavatelské činnosti tvoří krásná literatura menšinových žánrů, filozofie, mystika, alchymie a dějiny vědy.

Maťa

Nakladatelství Maťa vzniklo v roce 1993 při distribuci Maťa, od roku 1999 funguje samostatně. Od začátku je jeho ediční činnost zaměřena na kvalitní českou i světovou literaturu, významný prostor je zde věnován rocku, undergroundu a alternativní kultuře.

Meander

Nakladatelství Meander vydává umělecké knihy pro děti, dětské knihy pro dospělé a komiksy pro všechny autorů českých i zahraničních, začínajících i těch legendárních.

Mot

Mot se zaměřuje na nadprůměrné tituly ze světové komiksové produkce. Cílem je prezentovat komiks jako médium rovnocenné ostatním, dokázat, že i v této oblasti existují díla, která patří do pomyslné škatulky „krásná literatura“ nebo „výtvarné umění“.

N AMU

Nakladatelství AMU vydává původní i překladové monografie, sborníky a studijní texty z oblasti divadla, filmu, televize, hudby a tance. Tituly oslovují odborníky i umělce, ale i ostatní čtenáře se zájmem o kulturu.

NaPOLI

Napoli je volné seskupení, které tvoří Martina Kupsová a Alžběta Zemanová. Pohybuje se na poli ilustrace, designu a autorské i volné tvorby.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv vydává publikace o filmové teorii a historii. Systematicky se věnuje především českému filmu, k němuž se vážou i vydávaná DVD a BRD. Publikuje Filmovou ročenku a časopis Iluminace.  

No Ordinary Heroes

Internetové knihkupectví No Ordinary Heroes přináší výběr toho nejzajímavějšího z oblasti komiksu, ilustrace a dětské knihy a cílí na náročného čtenáře s otevřenou myslí.

Nová beseda

Nová beseda je nakladatelství nonfikční literatury. Představuje jedinečnou edici Co je nového, jež mapuje aktuální témata ve vzdělávání, biologii a jiných oborech. S nadhledem, jen na sto stranách.

OneHotBook

Vydavatelství audioknih zaměřené na tvorbu současných českých a světových autorů, ale i na zpracování moderní klasiky. Audioknihy připravuje s kompletní profesionální produkcí zahrnujících dramaturgii, režii, hudbu, postprodukci a design.

Page Five

Page Five je knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

Paper Jam

Nakladatelství vydalo více než dvacet knih, zejména poezii a prózu. Je úzce propojeno s tiskárnou a výrobou knih pod jednou značkou.

Parapet

Parapet je knižní dílna v Olomouci, která navazuje na tradici knihařského řemesla. Klademe důraz na ruční výrobu, kvalitní materiály a současný design. Vytváří i autorské publikace na zakázku.

Paseka

Beletrie, uměnovědná, filozofická a dějepisná literatura, původní i překladová próza se zaměřením na dílo Josefa Váchala, mystiku a hermetismus.

Plav

Měsíčník pro světovou literaturu přináší především překlady světové beletrie, eseje, kritiky překladu a recenze.

POP – PAP

Nové knižní studio POP – PAP vydává hravé knihy a výrobky z papíru pro děti, rodiče i fajnšmekry. Navracíme se k tradici a poctivé ruční práci. Zažijte s námi kreativní papírové dobrodružství!

Posedlí

Nezávislá umělecká skupina systematicky se věnující popularizaci posedů. Umělecká skupina Posedlí vznikla na jaře roku 2010 v plzeňském baru Anděl, aby rozvířila poklidné vody Designbloku. Skupina milovníků designu se nadchla pro fenomén posedů, které jsou spojujícím motivem všech projektů. Pro jejich tvorbu je ale klíčová zejména posedlost, se kterou se pouštějí na tenký led mezi uměním a běžnými věcmi.

Pražská scéna

Nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna reflektuje především moderní a současné české divadlo. Od roku 1993 vydalo na 90 titulů.

Psí víno

Časopis pro současnou poezii, který byl založen v roce 1997, uveřejňuje básně, prózu, eseje, recenze a kritiky.

ROE

Linda Retterová vyrábí pod značkou ROE autorské knížky, zápisníky a papírové drobnosti s motivy vlastních ilustrací.

Rubato

Nakladatelské studio Rubato bylo založeno roku 2010. Jeho záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky.

Sedmá generace

Společensko-ekologický časopis popularizuje environmentální poznatky a zabývá se vývojem moderní společnosti: například globalizací, alternativní energetikou a ekonomikou či klimatem.

SMRŠŤ

Říká se, že knižní nakladatelství SMRŠŤ jsme založili, abychom vydáváním knih vytvářeli záminky k pořádání bujarých večírků. Nepopíráme to.

65. pole

Nakladatelství 65. pole vydává především českou literaturu – prózu, poezii, dětskou literaturu, cestopisy a ekonomickou literaturu.

Take Take Take

Začínající pražské nakladatelství, grafické studio a obchod, které tvoří dva studenti z UMPRUM. Take Take Take produkuje knihy s ilustracemi a limitované sítotiskové plakáty.

Triáda

Nakladatelství Triáda vydává knihy esejistické, teoretické a literárněvědné s přesahy do řady dalších oborů od lingvistiky až k filosofii, ale také poezii a prózu.

Trutnov – město draka

Trutnovské občanské sdružení, které vydalo komiks Drak nikdy nespí.

Trystero

Trystero bylo založeno v lednu 2015 jako nezávislé nakladatelství zaměřující se na kvalitní angloamerickou a francouzskou komiksovou produkci, ať už jde o komiksové romány, či stripové antologie.

UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vydává knihy z oblasti historie a teorie umění a estetiky, výstavní a retrospektivní katalogy nebo příručky o knižní vazbě, skripta, monografie a výpravné bilingvní publikace.

Upupæpop

Upupæpop je grafické studio působící na poli kultury a knižního designu. Upupæpop je tiskárna – experimentální prostor pro ruční tisk, knihtisk a práci s papírem. Upupæpop je malé nakladatelství.

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Vydavatel odborných literárněvědných publikací, původní i překladové produkce.

Ústav pro studium totalitních režimů

ÚSTR vědecky zkoumá a objasňuje éru obou totalitních režimů v Československu, nacismus a komunismus. Má velmi bohatou vydavatelskou činnost a intenzivně se věnuje také popularizaci a vzdělávání.

Uutěrky

Jsme sítotisková dílna, která se ráda zabývá knihami. Knihy kreslíme, ilustrujeme, píšeme, vážeme a někdy i tisneme a vydáváme (vlastním nákladem).

Venkovské dílo

Nakladatelství se sídlem v městečku Pecka se zaměřením na významná díla malých národů a další „handicapovanou“ literaturu včetně poezie. Inflaci slov se snažíme zbytečně neprohlubovat.

Verzone

Nakladatelství Verzone se soustřeďuje především na vydávání uměleckých monografií, čínské moderní literatury a knih pro děti.

Weles

Revue a nakladatelství Weles vydává původní českou poezii. Ve Welesu vyšly sbírky Víta Slívy, Norberta Holuba, Roberta Fajkuse, Ondřeje Hanuse, Kláry Goldstein nebo Jana Váni.

wo-men

Nakladateství wo-men se zaměřuje na stylizované literárně-fotografické dokumenty. Pilotním projektem je kniha Slečny Barbory Baronové a Dity Pepe, která mapuje fenomén neprovdaných žen u nás od 20. let 20. století.

Zikmund Hradec Králové

Nakladatelství ze zabývá vydáváním knih o architektuře, designu a vizuální kultuře, které jsou výsledkem původního výzkumu. Spolupracuje s významnými paměťovými institucemi.