Nákupní košík
(0/0 Kč)
Obálka

Čtyři knihy


Jen Lien-kche

Překlad Zuzana Li


Doporučená cena 299 Kč

Knihex cena 254 Kč / sleva 15 %


Momentálně nedostupné

Verzone

2013

308 stran


Román kontroverzního čínského spisovatele Jen Lien-kcheho vypráví barvitý a otřesně působivý příběh šílenství totalitního systému, ve kterém téměř každý zaprodá vše, co má a co je mu drahé, odhaluje také mechanismus vnitřní cenzury spisovatelů a znázorňuje „morální integritu“ vzdělanců.
Román je časově zasazen do období počátku a neblahého konce velkého hospodářského experimentu, v němž díky nerealistickým představám o možnostech zemědělské produkce a tavení oceli nakonec hlady zahynou milióny lidí. Odehrává se v poměrně uzavřeném prostoru převýchovného tábora vedeného podle přísných pravidel, jež jsou založeny na zákazech a vzájemném udávání se. Kdo nasbírá nejvíce bodů za udání, ten je prohlášen za „nového člověka“ a propuštěn domů. Dovídáme se o naprosto absurdních kvótách pěstování pšenice a tavení oceli, o potravinových přídělech, jež jsou „podle zásluh“ odebírány či přidávány, ale především vidíme, jak se vězni – v naprosté většině vzdělanci, profesoři, vědci, výzkumníci, učitelé – chovají k sobě navzájem. Hlavní protagonisté – Spisovatel, Učenec, Náboženství, Dítě, Hudba – nejsou schématické ikony, jak by mohla jejich jména napovídat, ale lidé s konkrétním životním osudem a lidskými vlastnostmi. Dokonce i Dítě, které se na závěr ukřižuje, si nakonec získá naše částečné sympatie.
Román je složen ze čtyř knih vznikajících ve stejné době na stejném místě, v zóně 99, kam umístili reakcionáře na převýchovu. Dvě z knih píše ústřední postava Spisovatel: Záznamy zločinců jako sérii udání na lidi kolem sebe na přání „těch nahoře“ a Staré řečiště jako své budoucí velké dílo revoluční literatury, které plánuje dokončit a vydat, až se z něj stane „nový člověk“ a vrátí se z převýchovného tábora zpět domů. Třetí knihou je Dítě nebes, oslavná tiráda na vedoucího zóny přerodu, modelovanou částečně podle Bible, která je vydána anonymně. Čtvrtou, dosud nepublikovanou knihou je nedokončený filosofický traktát Nový mýtus o Sisyfovi, který napsal Spisovatelův spoluvězeň Učenec.
Čtyři knihy má mnoho ambiciózních filosofických a kulturních přesahů na kořeny východní i západní civilizace, zároveň se jedná o knihu nanejvýš aktuální, jež vystavuje základní kulturní hodnoty extrémům absurdního mikrosvěta. Čtyři knihy je název souboru klasického konfuciánského kánonu, po tisíciletí základ čínské vzdělanosti a myšlení. Název knihy i text pak odkazuje na čtyři evangelia, Bible sehrála ve Čtyřech knihách symbolickou roli nejen jako stylotvorný model jedné z knih, ale také v životech protagonistů – věřící člověk ji dobrovolně odevzdá ke spálení, ideologií manipulovaný ředitel tábora je obrázky a textem naprosto fascinován. Závěr o Sisyfovi, ve kterém podle Alberta Camuse spatřujeme hrdinu, jenž vytrvale odolává absurdnímu trestu bohů, pojednává Jen Lien-kche zcela jinak: ztvárňuje jej ne jako trpitele, ale jako někoho, kdo si na svůj úděl zvykl a kdo si jej dokonce začne užívat, jako člověka, který našel krásu a smysl v beznaději a podrobení se.
Aktuálnost tohoto působivého a nadčasového románu souvisí také s loňským kontroverzním udělením Nobelovy ceny čínskému spisovateli Mo Jenovi, jenž zastává vysoké funkce v oficiálních strukturách. Kromě obecně etické souvislosti tématu románu a skutečné loňské události navíc Spisovatelův literární styl až nápadně připomíná košatost vyjadřování čerstvého nobelisty Mo Jena, jehož první román v českém jazyce vyšel také na podzim roku 2013.

Román o sisyfovském údělu člověka, o kampaních, hladu a o ceně za přežití se odehrává v době Velkého skoku, Mao Ce-tungovy zničující hospodářské kampaně a následného hladomoru, který si vyžádal životy desítek milionů lidí. Příběh o přerodu člověka zasadil autor do pradávné kolébky čínské civilizace – ke břehům Žluté řeky protkaným vyschlými říčními koryty a slanými nánosy spraše, do mikrokosmu tábora zabydleného téměř výhradně intelektuální elitou národa, kterému velí Dítě. Tuto knihu psal Jen Lien-kche s vědomím toho, že je zrádcem literatury, nehodným synem realismu a že kniha skončí v šuplíku.

Za překlad tohoto románu byla Zuzana Li nominována na cenu Magnesia Litera 2014.