Nákupní košík
(0/0 Kč)

Susan Hawthorne

Susan Hawthorne je básnířka, spisovatelka, organizátorka festiva­lů, recenzentka, politická komentátorka, editorka a nakladatelka. Po čtyřletém působení v nakladatelství Penguin Australia založila roku 1991 spolu s Renate Klein feministické nakladatelství Spinifex Press, které již vydalo přes dvě stě knižních titulů. Napsala řadu textů o vydavatelském průmyslu, podílí se na organizaci online školení pro malé a velké nakladatele, jakožto profesorka vyučuje na James Cook University v australském Queenslandu a je aktivní členkou organizací sdružujících nakladatele a spisovatele, například Aus­tralského sdružení spisovatelů (Australian Society of Authors, ASA), organizací PEN Melbourne, Poetry Australia, Síť malých nakladate­lů (Small Publishers Network, SPN) nebo Nezávislého výboru nakla­datelů při Australské asociaci nakladatelů (Independent Publishers Committee of the Australian Publishers Association, APA). Od roku 2011 působí jako koordinátorka Mezinárodního sdružení nezávis­lých nakladatelů (International Alliance of Independent Publishers) pro anglicky mluvící země.